Werkzaamheden detachering

Detachering biedt een oplossing voor werkgevers die extra personeel nodig hebben, maar niet de verplichting van een dienstverband willen. De SPD beschikt over gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, die binnen hun mogelijkheden, een verrijking kunnen zijn binnen het bedrijf.

Intensiteit:

naar mogelijkheden en behoefte

Duur:

tijdelijk of voor onbepaalde tijd (met een relatief korte opzegtermijn)

Doel:

  • het verkrijgen van extra mankracht
  • flexibele inzet, met beperkte administratie, risico’s en verplichtingen

Methodiek:

Onze jobcoach bespreekt met de werkgever de wensen en behoeftes. Vervolgens gaat hij op zoek naar geschikte kandidaten. Heeft de SPD deze zelf niet beschikbaar, dan kan (in overleg) de vacature breder worden uitgezet, binnen het netwerk in de regio.

Als er een kandidaat gevonden is, krijgt de werkgever hiervan een kandidaatprofiel verstrekt. Daarin staan de opleiding, werkervaring, mogelijkheden en motivatie van de kandidaat. Ook worden eventuele beperkingen in het werk vermeld, zodat de werkgever weet waarmee hij rekening moet houden. Er kan hierbij tevens een indicatie van het inleentarief gegeven worden.

Op basis van het kandidaatprofiel beslist de werkgever of hij met de kandidaat in gesprek wil. Daarbij zal dan de jobcoach aanwezig zijn.

Als de kennismaking positief verloopt en er overeenstemming is bereikt over de richtprijs voor het tarief, kan er overgegaan worden op een proefplaatsing. Dit is een periode van hooguit enkele weken, waarvoor de werkgever geen tarief betaalt.

Verloopt deze periode naar ieders tevredenheid, dan wordt het definitieve tarief bepaald en kan er een detacheringsovereenkomst aangegaan worden.

Begeleiding:

De aansturing gebeurt door de direct leidinggevende van de werkgever (inlener). Een jobcoach van de SPD begeleidt op afstand. Hij kan ondersteunen bij het inwerken en de benodigde aanpassingen op het werk. Naast een aantal vaste contactmomenten kan de hulp van de jobcoach ingeroepen worden, zodra dat nodig wordt geacht.

Contact:

Daphne Pool (teamleider/jobcoach SPD) 06-38076000d.pool@noaberkracht.nl

Kosten:

Afhankelijk van de functie/taken en de gevraagde kwaliteiten.
Er kan worden gekozen van een uurtarief, waarbij uitsluitend voor de gewerkte uren wordt betaald, of voor een vast maandtarief.

Postadres:

Postbus 11
7590 AA Denekamp

Contact:

Nicolaasplein 5
Tel: 05 41 85 41 00
Mail: info.spd@noaberkracht.nl