Werkplekken Taalwerkstage

De taalwerkstage is bedoeld voor statushouders die inburgeringslessen volgen.
Op een stageplek verrichten ze zinvolle arbeid in hun eigen omgeving. Middels gerichte begeleiding worden de werknemersvaardigheden ontwikkeld en door het samenwerken met Nederlandse collega’s wordt de taalvaardigheid verbeterd.

Intensiteit:

naar mogelijkheden en behoefte

Duur:

6 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging per maand

Doel:

  • het verbeteren van de positie op de participatieladder
  • het verbeteren van de werknemersvaardigheden
  • het bijdragen aan de taalverbetering door het oefenen van Nederlands in de praktijk

Methodiek:

De kandidaat wordt binnen de groenvoorziening, of bij één van onze partners, aan het werk gezet. Door het intensieve contact met Nederlandse collega’s wordt de taal ontwikkeld. Ook maken de kandidaten kennis met de normen en waarden in een Nederlandse arbeidsorganisatie en leren ze de werknemersvaardigheden die daarbij horen.

De begeleiding vindt in overstijgende zin plaats door een jobcoach/teamleider en door de direct leidinggevende op de werkplek. Binnen de arbeidssituatie kan er ook een beeld worden gevormd van de specifieke kwaliteiten van de kandidaat en de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Op basis van die bevindingen kan er een gerichte keuze worden gemaakt voor een vervolgtraject richting werk of scholing.

De begeleiders richten zich ook specifiek op het stimuleren van gebruik van taal (spreken met collega’s, luisteren, instructies begrijpen e.d.). In samenwerking met de betrokken inburgeringsaanbieder kunnen ook gerichte taalopdrachten onderdeel uitmaken van de taakwerkstage.

Rapportage:

  • verslaglegging van de ervaringen en vorderingen, die direct opvraagbaar zijn
  • een advies m.b.t. een vervolgtraject en het perspectief van de kandidaat

Aanvullend:

Aansluitend aan de taalwerkstage kan een ‘bemiddelingstraject’ worden ingezet.

Contact:

Taalwerkstage groenvoorziening:
Erik Goedhart (teamleider groen SPD) 06-51933334 – e.goedhart@noaberkacht.nl

Taalwerkstage overige werksoorten:
Daphne Pool (teamleider/jobcoach SPD) 06-38076000d.pool@noaberkracht.nl

Kosten:

Op aanvraag

“Statushouders willen niets liever dan ‘meedoen’: de taal leren, een Nederlands netwerk opbouwen en aan het werk.

Factsheet Statushouders in Twente, april 2018

Postadres:

Postbus 11
7590 AA Denekamp

Contact:

Nicolaasplein 5
Tel: 05 41 85 41 00
Mail: info.spd@noaberkracht.nl