Werkplekken arbeidsactivering

Dit traject is bedoeld voor kandidaten die nog niet in staat zijn om op relatief korte termijn reguliere arbeid te verrichten. Ze worden ingezet en begeleid in passend werk, om ze meer structuur te bieden en hun autonomie te vergroten.

Intensiteit:

naar mogelijkheden en behoefte

Duur:

3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging per maand

Doel:

  • het verkrijgen van structuur en ritme
  • het werken aan competenties
  • het vergroten van verbondenheid (erbij horen, zinvol bezig zijn)

Methodiek:

De kandidaat wordt binnen de groenvoorziening, of bij één van onze partners, aan het werk gezet.

De begeleiding gebeurt door de direct leidinggevende op de werkplek en is alleen werk gerelateerd. Dit gebeurt onder supervisie van een jobcoach/teamleider, maar daarbij is geen sprake van actieve begeleiding of coaching. Ook vindt er geen verzuimbegeleiding plaats.

Rapportage:

  • Een summiere verslaglegging, die direct opvraagbaar is.
  • Een advies m.b.t. een vervolgtraject en het perspectief van de kandidaat.

Vervolg:

Als de kandidaat voldoende autonoom is, kan een traject ‘arbeidsfit maken’ worden ingezet.

Contact:

Activering in groenvoorziening:
Erik Goedhart (teamleider groen SPD) 06-51933334 – e.goedhart@noaberkacht.nl

Activering in overige werksoorten:
Daphne Pool (teamleider/jobcoach SPD) 06-38076000d.pool@noaberkracht.nl

 

Kosten:

Op aanvraag

Postadres:

Postbus 11
7590 AA Denekamp

Contact:

Nicolaasplein 5
Tel: 05 41 85 41 00
Mail: info.spd@noaberkracht.nl