Trajecten Jobcoaching

Jobcoaching wordt ingezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die beginnen met werken. Vaak hebben ze daarbij een extra steuntje in de rug nodig. De SPD is een erkende jobcoach organisatie en beschikt over professionele jobcoaches, die tijdelijke ondersteuning kunnen bieden om uitval te voorkomen.

Intensiteit:

  • regulier:          3 uur per maand
  • intensief:        5 uur per maand

Duur:

naar behoefte

Doel:

  • het leren benutten van de mogelijkheden
  • het optimaliseren van de zelfredzaamheid van de kandidaat
  • het ondersteunen van de direct leidinggevende

Methodiek:

Bij aanmelding worden de vraag- en doelstellingen geformuleerd. Samen met een kandidaatprofiel en een functieanalyse vormt dit de input voor het coachingsplan. Op basis van dit plan, bezoekt de jobcoach regelmatig de werkplek, waarbij de aanpak niet alleen gericht is op de kandidaat, maar ook op de werkgever, de direct leidinggevende en de collega’s. Tussentijdse evaluaties kunnen leiden tot bijstelling van het coachingsplan.

De jobcoaching kan afgerond worden als de kandidaat zijn mogelijkheden optimaal benut en voldoende zelfredzaam is en de direct leidinggevende de verdere coaching over kan nemen.

Rapportage:

  • verslaglegging in trajectdossier (opvraagbaar)
  • eindevaluatie en advies

Contact:

Daphne Pool (teamleider/jobcoach SPD) 06-38076000d.pool@noaberkracht.nl

Kosten:

Op aanvraag

Postadres:

Postbus 11
7590 AA Denekamp

Contact:

Nicolaasplein 5
Tel: 05 41 85 41 00
Mail: info.spd@noaberkracht.nl