Trajecten Bemiddeling naar werk

Dit traject is bedoeld voor kandidaten met een indicatie voor het doelgroepregister, die klaar zijn voor de stap naar (betaald) werk. Het streven is om te komen tot een garantiebaan, die past bij de mogelijkheden en affiniteiten van de kandidaat.

Intensiteit:

naar mogelijkheden en behoefte

Duur:

6 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging

Doel:

  • het opdoen van vakvaardigheden
  • het realiseren van betaald werk (garantiebaan)

Methodiek:

De kandidaat krijgt een intakegesprek met een jobcoach van de SPD. Daarbij wordt zijn kandidaatprofiel ingevuld. Op basis hiervan wordt er een proefplaatsing gerealiseerd, die zoveel mogelijk aansluit bij de persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden van de kandidaat. Voorwaarde hierbij is dat de proefplaatsing perspectief biedt op een garantiebaan. In dat kader wordt de werkgever geïnformeerd over de bestaande regelingen en mogelijke subsidies.

In de proefplaatsing is de direct leidinggevende verantwoordelijk voor de aansturing. De jobcoach heeft wekelijks contact met de kandidaat en de direct leidinggevende. Daarbij worden de ervaringen en de eventueel benodigde interventies besproken en vastgelegd in een voortgangsrapportage. Blijkt uit de proefplaatsing dat dit werk niet passend is, of biedt deze onvoldoende zicht op een garantiebaan, dan wordt er gezocht naar een meer geschikte plek.

Bij goed functioneren, probeert de jobcoach binnen 3 maanden tot een concrete afspraak over een garantiebaan te komen. Hij regelt dan een loonwaardemeting door een erkende arbeidsdeskundige. Vervolgens ondersteunt en coördineert hij alle verdere handelingen die nodig zijn om deze garantiebaan te realiseren.

Rapportage:

  • een voortgangsrapportage, die direct opvraagbaar is
  • een advies m.b.t. een vervolgtraject en het perspectief van de kandidaat

Aanvullend:

Nadat de kandidaat is geplaatst in een garantiebaan, kan jobcoaching worden ingezet.

Contact:

Daphne Pool (teamleider/jobcoach SPD) 06-38076000d.pool@noaberkracht.nl

Kosten:

Op aanvraag

Postadres:

Postbus 11
7590 AA Denekamp

Contact:

Nicolaasplein 5
Tel: 05 41 85 41 00
Mail: info.spd@noaberkracht.nl