Trajecten Arbeidsfit maken

Dit traject is bedoeld voor kandidaten met een indicatie voor het doelgroepregister, die nog niet bemiddelbaar zijn naar werk. Er is een voortraject nodig om ze ‘klaar te stomen’ voor de stap naar een werkgever.

Intensiteit:

naar mogelijkheden en behoefte

Duur:

3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging per maand

Doel:

  • het opdoen van arbeidsritme
  • het verbeteren van werknemersvaardigheden, inzet en motivatie
  • het in beeld brengen van de positie op de arbeidsmarkt

Methodiek:

De kandidaat krijgt een intakegesprek met een jobcoach van de SPD. Daarbij wordt zijn kandidaatprofiel ingevuld, dat als basis dient voor het verdere traject.

De kandidaat wordt vervolgens binnen de groenvoorziening, of bij één van onze partners, aan het werk gezet.

Op basis van de uitkomsten van evaluaties en assessments, worden jobcoaching en gerichte praktische trainingen ingezet. Daarnaast worden affiniteiten, belastbaarheid (uren en zwaarte) en geschiktheid van het werk in kaart gebracht.

Op de werkervaringsplek is de direct leidinggevende verantwoordelijk voor de aansturing. De jobcoach heeft wekelijks contact met de kandidaat en de direct leidinggevende. Daarbij worden de ervaringen en de eventueel benodigde interventies besproken en vastgelegd in een voortgangsrapportage.

Blijkt op de werkervaringsplek dat dit werk niet passend is, of draagt deze niet (langer) bij aan de ontwikkeling van de kandidaat, dan wordt er gezocht naar een meer geschikte plek.

Zodra de kandidaat voldoende arbeidsfit wordt geacht, wordt dit gemeld aan de opdrachtgever.

Rapportage:

  • een voortgangsrapportage, die direct opvraagbaar is
  • een advies m.b.t. een vervolgtraject en het perspectief van de kandidaat

Aanvullend:

Als de kandidaat arbeidsfit is, kan een ‘bemiddelingstraject’ worden ingezet.

Contact:

Arbeidsfit maken groenvoorziening:
Erik Goedhart (teamleider groen SPD) 06-51933334 – e.goedhart@noaberkacht.nl

Arbeidsfit maken overige werksoorten:
Daphne Pool (teamleider/jobcoach SPD) 06-38076000d.pool@noaberkracht.nl

Kosten:

Op aanvraag

Postadres:

Postbus 11
7590 AA Denekamp

Contact:

Nicolaasplein 5
Tel: 05 41 85 41 00
Mail: info.spd@noaberkracht.nl