Vorige week werd op de gemeentewerf nieuwe werkkleding uitgedeeld aan alle medewerkers van Stichting Participatie Dinkelland. Deze stichting voert de sociale werkvoorziening uit voor de gemeente Dinkelland en biedt werk aan 120 mensen. “De mensen van de Stichting Participatie Dinkelland werken nu bij de buitendienst van Noaberkracht en gaan vooral werkzaamheden uitvoeren in de gemeente Dinkelland . De nieuwe werkkleding is een blijk van
waardering voor het goede werk dat zij leveren”, vertelt een tevreden wethouder Alfons Steggink. “Bij ons hoort iedereen erbij, ieder mens is waardevol.”
Noaberkracht is de ambtelijke uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. De organisatie streeft op alle vlakken diversiteit na, dus een mix van leeftijd, sekse, afkomst en talenten. “Iedereen wil zijn of haar talenten graag kunnen benutten en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, voegen wij waarde toe aan hun welzijn en zelfvertrouwen”, aldus wethouder Ilse Duursma. “Wij hebben er bewust voor gekozen om hen te integreren en willen vooral geen onderscheid maken tussen regulier personeel en mensen met een handicap. Iedereen wordt gewaardeerd om zijn of haar kwaliteiten en het werk in de buitendienst, zoals het groenonderhoud, is werk dat we prima samen kunnen doen!”
In de buitendienst van Noaberkracht wordt 30% van de vacatures ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die anders niet of niet zo makkelijk aan werk zouden komen. Dat is meer dan wettelijk verplicht is gesteld. “Er zijn genoeg werkzaamheden te vinden die deze mensen kunnen
uitvoeren en waarbij ze zichzelf kunnen blijven, plezier in hun werk hebben en van nut kunnen zijn voor de samenleving”, vertelt hoofd Openbare Ruimte Eric Bosma. “Deze groep werkt misschien net even anders en het kan voorkomen dat iets minder snel gaat, daar moeten inwoners waarschijnlijk
nog aan wennen. Ook mensen met een arbeidshandicap kunnen wij door middel van het aanbieden van werk, weer een gevoel van eigenwaarde geven. En dat is echt niet alleen schoffelen! We hebben nu iemand op de veegmachine, iemand op de onkruidbrander, meerdere mensen die ecologisch
bermbeheer uitvoeren, noem maar op. Het zijn binnen Noaberkracht volwaardige collega’s, daarom hebben ze de nieuwe Noaberkracht-werkkleding gekregen.”