Vanaf 1 oktober 2021 gaan we samenwerken met de gemeente Tubbergen.

De naam van onze stichting verandert dan in:
Stichting Participatie Noaberkracht.

 

Onze nieuwe website:                                               

www.participatienoaberkracht.nl
gaat binnenkort online.

 

Stichting Participatie Dinkelland

Stichting Participatie Dinkelland

Stichting Participatie Dinkelland (SPD)

De SPD voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeente Dinkelland. Ook voeren wij voor de gemeente de regie op een deel van de Participatiewet (Pw). Daarbij gaat het om inwoners met een indicatie voor de Banenafspraak of Beschut Werk (Nieuw Beschut). Deze mensen krijgen een dienstverband bij de SPD of worden door ons bemiddeld naar betaald werk.
Kortgezegd is het onze taak om een passende werkplek te zoeken voor inwoners met een arbeidsbeperking en hen in dat werk te begeleiden en te coachen.

Binnenkort gaat onze stichting deze taken ook uitvoeren voor de gemeente Tubbergen, onder de nieuwe naam Stichting Participatie Noaberkracht (SPN). De stichting wordt dan een keer zo groot.

De SPD is materieel werkgever voor inwoners van Dinkelland, die vallen onder de Wsw.
Daarnaast hebben we een toenemend aantal medewerkers in dienst, vanuit de Pw of Wajong.
Als SPN nemen we straks ook de Wsw- en Pw-dienstverbanden van Tubbergen over.

 

Verder begeleiden we nog enkele medewerkers die onder de regeling Begeleid Werk vallen en zijn er een aantal Wsw medewerkers vanuit een andere gemeente bij de SPD gedetacheerd (inleen). Na de toetreding brengt Tubbergen haar Begeleid Werkers en ingeleende krachten ook bij de SPN onder.

Opgeteld betekent dit dat de SPN straks ruim 200 medewerkers heeft, die we inzetten op verschillende werksoorten:

  • De grootste groep is als groenmedewerker gedetacheerd naar Openbare Ruimte Noaberkracht.
  • Een ander deel van de mensen is individueel gedetacheerd, bij verschillende bedrijven in de regio.
  • De medewerkers, die (nog) niet gedetacheerd kunnen worden, verrichten beschut werk.
    Daarbij gaat het hoofdzakelijk om eenvoudige assemblage en in- en ompakwerkzaamheden. Omdat we zelf niet beschikken over een voorziening om beschut werk uit te voeren, kopen we deze werkplekken in.

 

De stichting wordt aangestuurd door een bestuurder-directeur. Het begeleiden en ontwikkelen van onze medewerkers en de deelnemers aan trajecten, gebeurt door teamleiders/jobcoaches.
Binnen dit team verzorgen HRM en F&C de personele – en financieel-administratieve ondersteuning.

Alle teamleden beschikken over een jarenlange kennis en ervaring met de doelgroep en hebben ook een breed netwerk opgebouwd binnen het sociale domein en het bedrijfsleven.

Deze expertise wordt ook steeds meer ingezet voor opdrachten vanuit het Werkplein of het UWV. Hiervoor voeren we jaarlijks tientallen bemiddelings-, re-integratie- en jobcoachtrajecten uit.
Het is ons streven om al deze mensen dusdanig te ontwikkelen en te begeleiden/coachen, dat ze zo regulier mogelijk werk kunnen (blijven) verrichten.

Postadres:

Postbus 11
7590 AA Denekamp

Contact:

Nicolaasplein 5
Tel: 05 41 85 41 00
Mail: info.spd@noaberkracht.nl