Stichting Participatie Dinkelland

Stichting Participatie Dinkelland

De SPD voert de Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeente Dinkelland. Ook verleent de SPD aanvullende diensten aan de gemeente, in het kader van de Participatiewet.

Kortgezegd is het onze taak om de inwoners uit de gemeente, die een arbeidsbeperking hebben, een passende werkplek te bieden en hen daarin te begeleiden.

De SPD heeft ruim honderd mensen in dienst, die vallen onder de Sociale Werkvoorziening. Daarnaast hebben zo’n vijftien medewerkers vanuit het Doelgroepregister een contract bij de SPD.

Verder begeleiden we nog een aantal medewerkers die onder de regeling Begeleid Werken vallen en zijn er ook nog enkele medewerkers vanuit de gemeenten Losser en Oldenzaal bij de SPD gedetacheerd. In totaal komt dit neer op zo’n 125 medewerkers. Het is ons streven om al deze mensen dusdanig te ontwikkelen, dat ze zo regulier mogelijk werk kunnen verrichten.

Onze mensen worden ingezet op verschillende werksoorten. De grootste groep is als groenmedewerker werkzaam bij Openbare Ruimte van Noaberkracht. Een ander deel van de mensen is individueel gedetacheerd, bij verschillende bedrijven in de regio. De medewerkers die (nog) niet gedetacheerd kunnen worden verrichten beschut werk. Deze in- en ompakwerkzaamheden worden uitgevoerd bij Soweco. Er wordt onderzocht of we dit beschutte werk in de toekomst meer lokaal aan kunnen bieden.

De algehele coördinatie binnen de SPD is in handen van een bestuurder-directeur, met ondersteuning van een financieel-administratief medewerker. Voor het zoeken van de best passende werkplek en het begeleiden en ontwikkelen van onze mensen, beschikt de SPD over twee teamleiders/jobcoaches. Daarnaast kan de SPD een beroep doen een freelance jobcoach.

Alle teamleden beschikken over een jarenlange ervaring met de doelgroep en hebben ook een breed netwerk opgebouwd binnen het sociale domein en het bedrijfsleven. Deze expertise wordt ook steeds meer ingezet voor opdrachten vanuit het Werkplein of het UWV. Voor deze instanties voeren we momenteel meerdere jobcoachtrajecten uit en we worden ook in toenemende mate ingeschakeld voor taalwerkstages en/of bemiddelingstrajecten voor Statushouders.

Postadres:

Postbus 11
7590 AA Denekamp

Contact:

Nicolaasplein 5
Tel: 05 41 85 41 00
Mail: info.spd@noaberkracht.nl